Pospešite oplodnju i zametanje plodova kruške

Kruška se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u fazi belih balona do punog cvetanja. Kako bi pospešili oplodnju i zametanje plodova primenjujemo kombinaciju preparata:

Phylgreen biostimulator ( algu Ascophylum nodosum)   1lit/ha u tri navrata : na početku cvetanja,  u punom cvetu i precvetavanju .  U prva dva tretmana dodajemo Florastart  0,5kg/ha - specijalni proizvod za poboljšanje zametanja i oplodnje zbog visoke koncentracije Bora 8% i Molibdena 10% koji su ključni mikroelementi prilikom zametanja cvetova, klijanja polena, oprašivanja cvetova, zametanja plodova.


1.Početak cvetanja Phylgreen 1 lit /ha + Florastart 0,5kg/ha

2.Puno cvetanje Phylgreen 1lit/ha + Florastart 0,5kg/ha

3.Precvetavanje Phylgreen  1lit/ha