Helati
Tradecorp CU
Efikasno rešenje za prevenciju i korekciju nedostataka bakra

OPIS

Bakar EDTA helat, predstavljen u obliku rastvorljivih mikrogranula (WG), namenjen je za prevenciju i korekciju nedostataka i disbalansa u asimilaciji bakra. Tradecorp Cu obezbeđuje neophodan bakar, potpuno heliran i stabilan, u rastvorljivom obliku koji se može asimilirati od strane useva.

GLAVNE PREDNOSTI

- Proces sinteze i hemijske reakcije, zajedno sa tehnologijom koju koristi Tradecorp u proizvodnom pogonu u Avili (Španija), obezbeđuje maksimalnu zaštitu bakra od strane helatnog agenta,
- Odlično za folijarnu primenu: uzrokuje prevremeni pad listova kod određenih useva (npr. voćki), ubrzavajući uvođenje useva u mirovanje, kako bi se pripremilo orezivanje I odrvenjavanje zeljastog dela biljke,
- Maksimalna efikasnost radikularno i folijarno,
- Ukupna i trenutna rastvorljivost u svim vrstama vode bez formiranja grudvi ili sedimenata,
- Pogodan proizvod za organsku poljoprivredu u skladu sa Uredbom EK br. 834/2007 i 889/2008.

TEHNIČKI PODACI

- Bakar (Cu) heliran sa EDTA i rastvorljiv u vodi: 14,5% w/w
- Helirajući agent: EDTA
- Prezentacija: rastvorljive mikrogranule (WG)
- Stabilan ph interval helirane frakcije: Bakar (Cu) heliran sa EDTA i rastvorljiv u vodi: 14,5% w/w 4-9
- Rastvorljivost: 700 g/l

DOZA I NAČIN PRIMENE

PRIMENA U ZEMLJIŠTU
Žitarice 0,75-1,25 kg/ha Primeniti nakon bokorenja.
Povrće 0,5-1,5 kg/ha
Stabla voća, citrusi i stabla maslina 2-5 g/stablu
FOLIJARNO
Generalna doza 0,5-0,75 kg/ha/primeni Primeniti nakon pojave simptoma.
Žitarice 0,75-1,25 kg/ha Primeniti nakon bokorenja, u minimalno 200 l/ha vode.
Trava i krmno bilje, krompir i krtolasto povrće 0,5-0,75 kg/ha Primeniti nakon pojave simptoma.
Povrće 15-40 g/100 l
(0,5-0,75 kg/ha)
Primeniti kada je prskanje adekvatno.
Stabla voća, citrusi grožđe i stabla maslina 90-100 g/100 l
(0,75-1 kg/ha)
Primeniti rano u sezoni
Ukrasne biljke 0,25-0,5 kg/ha Primeniti nakon pojave simptoma.Proizvod se nalazi na listi registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji.

PAKOVANJE

- U ponudi imamo sledeća pakovanja: 1kg, 5kg, 12.5kg

  • Telefon: +381 63 581 031

  • Adresa: Matka Vukovića 13b 24214 Tavankut

  • E-mail: office@tradeagro.rs

© Copyright 2019 Developed by SuperWeb