Biostimulatori
Phylgreen Gemma
Ekstrakt alge dobijen postupkom hladnog ceđenja, poboljšava rast u stresnim uslovima

OPIS

Phylgreen Gemma je prirodni biostimulator na bazi ekstrakta morskih algi i kao takav podstiče rast i razvoj biljaka. Phylgreen Gemma sadrži fiziološki aktivne L-α aminokiseline, mikroelemente u obliku helata i čist ekstrakt morskih algi Ascophyllum nodosum. Takođe sadrži i organski azot za podsticanje prirodnog rasta i uravnoteženog razvoja biljaka.

GLAVNE PREDNOSTI

- Phylgreen Gemma pomaže usevima da aktiviraju svoj metabolizam kada su izložene stresu (suša, salinitet,visoke ili niske temperature...)
- Pojačava rast i razvoj korena čak i u nepovoljnim uslovima u zemljištu.Bolja adaptacija biljke poslepresađivanja,
- Posebno se preporučuje primena u kritičnim fazama rasta biljke (klijanje, cvetanje i zametanje plodova),
- Zahvaljujući NPK u svom sastavu utiče na bolji rast biljaka dok amino kiseline ubrzavaju sintezu proteina,
- Mikroelementi u obliku helata sprečavaju njihov nedostatak,
- Kisela pH vrednost omogućava odličnu kompatibilnost prilikom folijarne primene i apsorpciju od strane biljaka.

TEHNIČKI PODACI

- Ascophyllum nodosumekstrakt (suva mat.): 4,9 % w/v,
- Slobodne amino kiseline: 5,6 % w/v,
- Ukupni azot (N): 4,9 % w/v,
- Azot u boliku uree (N): 4,9 % w/v,
- Fosfor (P2O5) rastvorljiv u vodi: 6,8 % w/v,
- Kalijum (K2O) rastvorljiv u vodi: 5,7 % w/v,
- Gvožđe (Fe) rastvorljivo u vodi: 0,06 % w/v,
- Gvožđe (Fe) u obliku EDDHA orto-orto helata: 0,05 % w/v,
- Mangan (Mn) u obliku EDTA helata: 0,08 % w/v,
- Cink (Zn) u obliku EDTA helata: 0,15 % w/v,
- Molibden (Mo) rastvotljiv u vodi: 0,15 % w/v,
- pH: 4,1

DOZA I NAČIN PRIMENE

FOLIJARNA PRIMENA
Voće, vinova loza 2-3 L/ha 3-4 aplikacijeu intervalu od10-14 danaodpočetkavegetacije do cvetanja
Povrće (paprika, paradajz, krastavac, krompir) 1-2 L/ha Primeniti 2 nedelje posle rasađivanja radi brzog razvoja biljaka i u prvim fazama vegetacije
Zelena salata, rukola i spanać 1-1.5 L/ha U intervalu od 7-10 danaod rasađivanja do zadnje faze razvoja
Šećerna repa, uljana repica,sunockret i kukuruz 2-4 L/ha Primenau redovnim intervalima na 14 dana u fazi intetzivnog porasta ipred cvetanje
Pšenica 2-3 L/ha Primenana početku vegetacije i u redovnim intervalima od 14 dana
Grašak, boranija i soja 2-3 L/ha Primena u fazi intenzivnog porasta i pre cvetanja
U rasadnicima Maksimalna koncentracija 0,15% (150 ml/100 L vode)Proizvod se nalazi na listi registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji.

PAKOVANJE

- U ponudi imamo sledeća pakovanja: 1l, 20l

  • Telefon: +381 63 581 031

  • Adresa: Matka Vukovića 13b 24214 Tavankut

  • E-mail: office@tradeagro.rs

© Copyright 2019 Developed by SuperWeb