NPK i starteri
Nutricomplex 20 20 20
Vodotopivo NPK 20-20-20 đubrivo sa mikroelementima

OPIS

Nutricomplex 20-20-20 je vodotopivo đubrivo proizvedeno od čistih kvalitetnih sirovina sa mikroelementima u helatnom obliku. Može se koristiti u svim vrstama sistema za navodnjavanje, bez hlora, natrijuma i karbonata

GLAVNE PREDNOSTI

- 100% rastvorljivo u vodi
- Visok sadržaj aktivnih materija
- Potpuna i uravnotežena ishrana
- Obogaćen sa visoko kvalitetnim Tradecorpovim mikroelementima u EDTA helatu
- Bezbedan za upotrebu preko fertirigacije i folijarno
- Bez hlora i natrijuma
- Nizak nivo soli

TEHNIČKI PODACI

- Ukupni azot (N): 20%
- Fosfor (P2O5): 20%
- Kalijum (K2O): 20%
- Gvožđe (Fe) u EDTA helatu: 0,06%
- Mangan (Mn) u EDTA helatu: 0,04%
- Cink (Zn) u EDTA helatu: 0,02%
- Bakar (Cu) u EDTA helatu: 0,01%
- Bor (B): 0,02%
- Molibden (Mo): 0,003%
- Stabilnost pH 3-7

DOZA I NAČIN PRIMENE

FERTIRIGACIJA
Voće, citrusi, vinova loza, masline 15-20 kg/100 L vode, koncentrovani rastvor
Povrće, cveće, ukrasno bilje 0,5-2 g/L vode, 60-80 kg/ha više puta u toku sezone
PRIMENA PREKO ZEMLJIŠTA / FERTIRIGACIJA
Sve kulture 250-400 g/100 L vode

PAKOVANJE

- U ponudi imamo sledeća pakovanja: 1kg, 3kg, 25kg

  • Telefon: +381 63 581 031

  • Adresa: Matka Vukovića 13b 24214 Tavankut

  • E-mail: office@tradeagro.rs

© Copyright 2019 Developed by SuperWeb