Folijarna ishrana voća

Nakon završetka berbe vreme je za folijarnu ishranu voća mikroelementima cink(Zn), bor(B) i azot(N). 

Cink povećava otpornost pupoljaka na niske zimske temperature i obezbeđuje bolji start vegetacije sledeće godine.

Bor je važan za bolje cvetanje i oplodnju, to je posebno vazno kod koštičavog voća koje prvo cveta, a potom lista.

Azot podstiče brže usvajanje i brži transport asimilata iz lista u drveni deo na rezervu za sledeću vegetaciju.

Preporučujemo sledeću kombinaciju hraniva:  

Tradecorp Zn (14%Zn)............1kg/ha

Foliarel flussig (11% B)............2lit/ha

Folur(tečna urea 20%) ............5lit/ha