Primena preparata Trafos K u uljanoj repici

Trafos K je folijarno đubrivo na bazi kalijum – fosfita koje na prirodan način podiže otpornost biljke. 


Sastav: Fosfor – 30%    

           Kalijum – 20%


Preporučujemo da se odradi jedan folijaran tretman preparatom Trafos K u usevu uljane repice, i to u fazi od 5 do 7 listova.


Primenom ovog sredstva biljka će podići otpornost, lakše će prezimiti, i na proleće će bolje iskoristiti vlagu iz zemljišta, samim tim imaće veću startnost i bolje će napredovati u odnosu na netretirane biljke (K će dignuti količinu suve materije i time će se podići otpornost na niske temperature, fosfitni oblik će čuvati biljku da ne trune preko zime).


Doza primene je 3 l/ha (uz utrošak vode od 300 l/ha). Temperatura vazduha u toku tretiranja ne bi trebala da bude ispod 10°C.