PHYLGREEN - 100% ekstrakt morske alge Ascophyllum nodosum

Biostimulator PHYLGREEN, zasnovan je na visokom kvalitetu sveže ubrane alge Ascophyllum nodosum. U poređenju sa drugim vrstama algi, poznato je da Ascophyllum nodosum sadrži najveću količinu aktivnih sastojaka. Ascophyllum nodosum koji se koristi za proizvodnju PHYLGREEN-a, ubira se ručno u Severozapadnoj Irskoj, uz posebnu brigu o ekološkoj raznovrsnosti okeana, na obali sa čistom i nezagađenom vodom, gde morske alge rastu u najčistijim uslovima životne sredine.


                                                                                           Većina korisnih sastojaka morskih algi veoma je osetljiva na izlaganje toploti i hemikalijama. Da bi se izbegla degradacija korisnih sastojaka, ekstrakcija PHYLGREEN-a odvija se jedinstvenom metodom nežne ekstrakcije -  GENTLE EXTRACTON, postupkom za ekstrakciju i koncentraciju delikatnih biljnih jedinjenja uz optimalno očuvanje njihovih blagodati i bioraspoloživosti.


                                                                                               • Metoda nežne ekstrakcije, koja se primenjuje prilikom proizvodnje PHYLGREEN-a sastoji se od
 •    - Ekstrakcije bez dehidracije
 •    - Temperatura ne prelazi 30 stepeni
 •    - Ne koriste se hemikalije za ekstrakciju
 •    - Sveža mikronizacija
 •    - Koncentracija niske temperature

 • Rezultat nežne ekstrakcije je
 •    - Prirodna boja i potpuno rastvorljiva tečnost sa karakterističnim mirisom mora
 •    - Sačuvani svi bioaktivni sastojci prisutni u svežim morskim algama
 •    - Prirodni kiseli PH (oko 4) 
 •    - Sačuvani prirodni negativni naboji molekula (vezivni potencijal)

Druge metode prilikom ekstrakcije morskih algi zasnovane su na korišćenju visokih temperatura i alkalne ekstrakcije. Rezultat takve ekstrakcije je proizvod crne boje, bez mirisa, alkalne PH vrednosti, koji sadrži samo deo prvobitnih bioaktivnih sastojaka.


                                                                                                   Glavne prednosti PHYLGREEN-a su njegovi kapaciteti da prirodno poboljšaju metabolizam biljaka i ograniče efekte stresa životne sredine na biljke. Aktivni sastojci koji su prirodno prisutni u PHYLGREEN-u imaju biostimulativni efekat. Zbog toga PHYLGREEN poboljšava rast biljke i korena, diferencijaciju korena, podelu ćelija, formiranje pupoljaka, cvetanje, zametanje i razvoj plodova.


Zahvaljujući metodi nežne ekstrakcije, PHYLGREEN sadrži mnoge supstance koje promovišu toleranciju protiv stresa iz životne sredine:

   - Visok sadržaj polifenola, karotenoida i široki spektar vitamina u PHYLGREEN-u deluje kao antioksidans koji smanjuje oksidativno oštećenje indukovano radikalnim molekulima kroz njihovu detoksikaciju.

   - PHYLGREEN sadrži nekoliko osmoprotektora (manitol, aminokiseline) koji pružaju zaštitu od osmotskog stresa (koji obično nastaje usled nedostatka vode, visokog sadržaja soli i zbog visokih/niskih temperatura) i ubrzava oporavak nakon stresnih situacija.

   - PHYLGREEN sadrži i nekoliko složenih polisaharida (alginata, laminarana i fukoidana) koji posebno poboljšavaju apsorpciju hranljivih materija, a takođe i jačaju fiziologiju biljaka.


                                                                                    SAETI ZA DOZIRANJE I UPOTREBU

  - 75-150ml/1L vode

  - Za podsticanje zametanja plodova, 2-4 primene pre i tokom cvetanja 1-1,5L/ha

  - Za stresne situacije 1l/ha nedeljno

  - Bez problema prilikom mešanja sa drugim pesticidima i đubrivima


100%ekstrakt Ascophyllum nodosum

Tečni rastvor, tamno zelene boje

Gustina: 1,1

pH: 4