Smanjite stres kod biljaka od niskih temperatura

Biljke se nalaze u raličitim kritičnim fenofazama razvoja, osetljivim na najavljene niske temperature. Phylgreen je čist ekstrakt alge Ascophyllum nodosum. To je biostimulator čija se primena preporučuje u toku cele vegetacije,  ali posebno u kritičnim fazama rasta i prilikom stresnih klimatskih uslova. 

GLAVNE PREDNOSTI

- Poboljšava prirodnu aktivaciju hormona: Phylgreen ima odlično stimulativno dejstvo na opšti rast biljke. Njegov poseban sastav poboljšava:

- Cvetanje i zametanje plodova,

- Razvoj mladih biljaka,

- Razvoj korena i formiranje sekundarnog korenovog sistema,

- Usvajanje esencijalnih nutrijenata,

- Vitalnost i razvoj grana,

- Veličina plodova i kvalitet,

- Phylgreen poboljšava adaptaciju biljke posle rasađivanja i pomaže u slučaju stresa od tzv.saliniteta zemljišta i ostalih abiotičkih stresnih uslova 


Doza primene je 1 lit/ha. Najbolja je primena pre stresa.