Vreme je za primenu kalcijuma u jabukama

Maxflow Ca je koncentrovana suspenzija posebno razvijena za folijarnu primenu. Efikasno rešenje nedostatka kalicjuma. Maxflow Ca sadrži agense, okvašivače i ađuvante za bolje usvajanje. Makasimalna efikasnost bez obzira na vremenske uslove


- Visoko koncentrovana suspenzija kalicjuma 53,8% !

- Efikasno rešenje najčešćih problema u proizvodnji jabuka, gorke pege!

- Ne sadrži nitrate i hlor

- Homogena i ravrnomerna pokrivenost površine lista

- Bolji kvalitet plodova, duže i bolje skladištenje

- Pogodan za organsku proizvodnju prema EU regulativi br. 834/2007 i 889/2008Primena:

Četiri  tretmana po 5 lit/ha u razmacima od 7-10 dana u prvih četrdeset dana od zametanja plodova, dok traje intenzivna deoba ćelija ploda.

Uz njega dodati Delfan plus 1lit/ha radi boljeg usvajanja od strane biljke, on takođe  pospešuje i doebu ćelija, tako da dobijamo plod sa većim brojem manjih ćelija koje punimo kalcijumom.