DELFAN PLUS - PRIMENA U RATARSTVU

Delfan Plus je prirodni biostimulator na bazi slobodnih i fiziološki aktivnih L-α-aminokiselina.


Sastav:

1. Slobodne aminokiseline: 24%

2. Organski azot: 9%

3. Organski ugljenik: 23%

4. Organska materija: 37%


- Efikasan i neposredan oporavak biljaka u stresnim uslovima,

- Pospešuje usvajanje i transport hraniva do organa gde su najpotrebniji,

- Stimuliše klijanje, ukorenjavanje, cvetanje, oprašivanje, razvoj, zrenje,

- Maksimalna brzina delovanja,

- Ekološki proizvod- registrovan za organsku proizvodnju.  Delfan Plus je biostimulator koji se dosta primenjuje u ratarstvu. Može se koristiti u soji, suncokretu, kukuruzu, pšenici, šećernoj repi… Najbolje ga je primeniti folijarno zajedno sa herbicidima (meša se sa svim herbicidima), jer stimuliše biljku, čuva je od “herbicidnog šoka” i diže joj otpornost na nepovoljne stresne uslove. Kada se meša Delfan zajedno sa herbicidima nije potrebno dodavati okvašivač, jer on sam deluje kao “lepak”. Primena Delfan Plusa se ponavlja kasnije u slučaju oštećenja gajene biljke od nepovoljnih uslova (grad, mraz, suša…). Takođe, merenjima u žetvi suncokreta, soje, pšenice ustanovili smo povećanje kvaliteta i prinosa gajenih kultura.


Posebno bi naglasili da se sad primeni u soji usled nepovoljnih vremenskih uslova (niska temperatura, padavine...)!!!


Doza primene: 1 – 2 l/ha