Primena preparata Folur u pšenici

Nov preparat na našem tržištu, proizvod multinacionalne kompanije Tradecorp sa sedištem u Španiji. To je specijalno folijarno đubrivo na bazi azota u obliku uree.


Sastav:

1. Ukupni azot (N): 20 % - od toga 100 % u obliku uree

2. Biuret: < 0,05 %


Maksimalno je siguran prilikom folijarne primene, ne izaziva fitotoksiju. Takođe, ne sadrži amonijak. U pšenici se primenjuje zbog povećanja proteina zrna, kao i zbog povećanja prinosa.

Ove godine primenjen je u ogledima sa pšenicom na dva mesta, u PP Bezdan iz Bezdana i Galad doo kod Kikinde. Tretirane su folijarno sorte Apache i Sobred, u količini 20 l/ha u fazi cvetanja zajedno sa fungicidima (može da se meša sa većinom fungicida) za suzbijanje fuzarioze klasa. Na prvom ogledu u Bezdanu pokazao je povećanje sadržaja proteina za nešto preko 1%, i povećanje sadržaja vlažnog glutena za 2% u odnosu na kontrolu.


Na drugom ogledu kod Kikinde povećanje sadržaja proteina bilo je veće za 0,5%, a povećanje sadržaja vlažnog glutena za 1,5% u odnosu na kontrolu. Nažalost zbog problema kojih uvek ima u toku žetve nije meren prinos. Takođe treba naglasiti da su ovi ogledi rađeni u izuzetno sušnoj 2017. godini, a takođe i zemljište u Bezdanu i Kikindi nije isto.


Folur je folijarno đubrivo koje ima izuzetan potencijal u dizanju kvaliteta zrna pšenice što će biti, zajedno sa odabirom sorte, od velike važnosti za mlinarsku industriju u proizvodnji kvalitetnog brašna.