Phostrade Ca

Phostrade Ca je tečno đubrivo za folijarnu upotrebu. Poseduje visok sadržaj fosfora (30,7% P2O5) i kalcijuma (5,6% CaO) koji se brzo i lako usvajaju i uključuju u metabolizam biljke. Proizvod je firme Tradecorp što garantuje visoku čistoću i kvalitet.


Phostrade Ca utiče na krupnoću plodova , tj.podstiče deobu ćelija unutar ploda, te dobijmo plod sa većim brojem manjih ćelija koje hranimo. Phostrade Ca podstiče sintezu crvenih pigmenata(antocijana) u pokožici ploda pa se koristi kod crvenih sorti jabuke(Gala, Ajdared, Red Čif, Jonagored...) kao i kod nektarine, trešnje, lubenice, paradajza... Takođe zbog toga što sadrži kalcijum utiče na kvalitet plodova i veću čvrstoću pokožice ploda čime sprečava pucanje plodova trešnje i nektarine.
Doziranje i upotreba: 10 lit/ha nakon završetka cvetanja, na tek zametnute plodiće, 3 tretmana na 7-14 dana kada utiče na krupnoću ploda, tj deobu ćelija ploda. 5-10 lit/ha, 2-3 tretmana u vreme početka bojenja pokožice plodova, kada podstiče sintezu crvenog pigmenta.